06 - 29 152 366 info@franchisevisie.nl
Startende Franchisenemers
Ben je startende franchisenemer dan kun je bij mij via een online programma in 5 stappen je bedrijf zo opzetten dat het overzichtelijk en makkelijk te bewerken is.
Bestaande Franchisenemers
Je bent al een tijdje bezig maar het loopt niet zoals jij wilt. Ik kan je helpen structuur in je onderneming te maken.

Hoelang dit traject zal zijn kan ik inschatten naar een eerste inventarisatie en de wensen van jou.

Implementatie AVG

25 Mei 2018 treedt de nieuwe AVG in werking. Waar moet je aan voldoen, welke stappen moet je nemen en hoe ga je dit alles vastleggen en opvolgen.

Om aan de AVG te voldoen mag je niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Je moet daar zoals dat zo mooi heet een wettelijke grondslag voor hebben.

De AVG legt de verantwoordelijkheid bij je als organisatie om aan te tonen dat je aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan je verantwoordingsplicht (accountability) lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

De AVG- regels dwingt je om goed na te denken over hoe je organisatie persoonsgegevens verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat je moet kunnen aantonen dat je verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen.

Je moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals:

Rechtmatigheid; Transparantie; Doelbinding; Juistheid.

Ook moet je kunnen laten zien dat je de juiste technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

Je bent verplicht verantwoording af te leggen over je gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt.

AVG is dus niet alleen het opstellen van stukken maar vooral een mindset. Wat doe ik met persoonsgegevens, waar sla ik ze op, hoe bewaak je de bewaartermijnen, hoe bescherm ik ze en wat doe ik als er onverhoopt toch een datalek is.

Zie de AVG niet alleen als een administratief en tijdrovend ‘Moetje’. Het is een kans om je organisatie eens goed onder de loep te nemen. Bij het implementeren van de AVG moet je namelijk nadenken over enkele belangrijke aspecten van je bedrijfsvoering en dienstverlening. Dit is een uitgelezen kans om verbeteringen door te voeren

Ik kan je hier bij helpen. Je kunt bij mij een totaal pakket afnemen zodat het een kwestie van toepassen wordt. Ik loop je hele organisatie door om te kijken naar de processen. Stel de benodigde stukken op en geef aanbevelingen om volledig te voloen aan de AVG.

Dit totaal pakket kost € 2050,- ex BTW

Mocht je geïnteresseerd zijn neem dan contact met mij op.

Handboek
Wanneer je onderneming groeit en je behoefte hebt aan structuur is het noodzaak om gebruik te maken van een personeelshandboek.

In handboek leg je alle beschreven en onbeschreven rechten en plichten vast. Echter zie ik in de praktijk dat het handboek niet de eerste prioriteit is en dat het enorm veel tijd kost om dit te maken.

Bij mij kun je een compleet handboek afnemen.

  • Een kant-en-klaar handboek die je zo aan je personeel kunt uitreiken